مسابقات
برترین خواننده ایرانی
0 شرکت کننده
جایزه 20,000 ریال
زمان مسابقه پایان یافته است
مسابقه موزیک آل
0 شرکت کننده
جایزه 250,000 ریال
زمان مسابقه پایان یافته است
اولین دور مسابقه آزاد موزیک
2 شرکت کننده
جایزه 500,000 ریال
زمان مسابقه پایان یافته است
رویِ سن سری آغازین
20 شرکت کننده
جایزه 500,000 ریال
زمان مسابقه پایان یافته است
ورود
کاربر گرامی برای لایک کردن لاگین کنید
ثبت نام کنید!